Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 12: De overblijfsel

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

In het boek Openbaring spreekt God van een draak die oorlog voert met de overgebleven mensen, omdat zij zich bij God hebben geschaard. We weten dat God de winnaar is van de strijd met de draak. Dus, hoe herkennen we deze overblijfselbeweging die bij God staat? Openbaring vertelt ons dat dit overblijfsel de geboden van God zal houden en het getuigenis van Jezus Christus zal hebben. Wat betekent het om de geboden van God te onderhouden? De tien geboden zijn door God aan alle mensen gegeven en elk gebod heeft een specifiek doel en voordeel voor de mensen die de leringen ervan gehoorzamen. Dezelfde mensen die deze geboden onderhouden, zullen de drie engelenboodschappen uit Openbaring 14 verkondigen. Het overblijfsel moet ook ‘het getuigenis van Jezus Christus’ hebben. In Openbaring 19:10 legt de Bijbel uit dat “het getuigenis van Jezus de geest van profetie is”. Dit betekent dat de eindtijdmensen van Openbaring ook de gave van profetie zullen hebben, geleid door de Heilige Geest. Zij zullen Bijbelse profetieën aan de wereld verkondigen en onderwijzen. Dus welke beweging of groep mensen past bij deze beschrijving? Is er een kerk die dit vandaag doet? Ja! Zevende-dags Adventisme is een snelgroeiende christelijke denominatie, bestaande uit meer dan 18 miljoen leden die deelnemen aan lokale conferenties in meer dan 215 landen. De adventistische beweging eert God door het onderwijzen en toepassen van een gezonde levensstijl, het ondersteunen van religieuze vrijheid en de scheiding van kerk en staat, en het verspreiden van het evangelie aan elke natie, geslacht, taal en volk. Het is een beweging die mannen en vrouwen van alle rassen, alle taalgroepen, alle culturen en alle geloofsovertuigingen accepteert. Wil jij een van degenen zijn die de geboden van God onderhoudt en het getuigenis van Jezus heeft? Deze groep staat open voor iedereen die in het Woord van God gelooft. Voel je dat Hij je roept om door te gaan met je wandel met Hem naar steeds meer licht? Vandaag is de dag om “het lam te volgen waar Hij ook gaat” (Openbaring 14:4). Heeft u vragen? Heeft u gebed nodig? Bezoek ons op awr.org/bible
MB01AGAWTDIZHV6

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *