Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 10: Het merkteken

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

Wat is dat mysterieuze merkteken van het beest? Wie is het beest in het boek Openbaring? Is het symbolisch? En wat betekent het getal 666 eigenlijk? Het goede nieuws is dat Bijbelse profetieën duidelijke antwoorden geven op deze belangrijke vragen. Let daarom goed op naar de uitleg in deze aflevering, getiteld: het merkteken. In Openbaring 13 schrijft de apostel Johannes dat er slechts twee groepen mensen op aarde leven wanneer Jezus Christus terugkeert. Er is de trouwe groep die God aanbidt en Zijn zegel heeft ontvangen. En dan zijn er mensen die het beest aanbidden en een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgen. Tragisch genoeg, tenzij je weet wat het beest vertegenwoordigt, ben je op weg om het te ontvangen. Gelukkig onthult de Bijbel de identiteit van het beest én de betekenis van het merkteken. Dit beest uit Openbaring 13 wordt beschreven als een wereldwijde religieuze en politieke macht die 1260 jaar zou regeren. Gedurende deze tijd zou het beest beweren God te zijn en de macht te hebben om zonden te vergeven. Iedereen die het beest niet zou aanbidden, zou worden vervolgd, zelfs tot de dood toe. Dus, welke religieuze en politieke macht in de geschiedenis past bij deze identiteit? Het is de rooms-katholieke kerk, een religieus systeem dat in 538 na Christus een wereldmacht werd en zichzelf uitriep tot het hoofd van alle kerken. Gedurende deze tijd vernietigde het pausdom hele steden en bevolkingsgroepen in zijn poging om de wereld te verenigen onder zijn eigen religieuze systeem. In 1798 werd de paus echter gevangengenomen en viel het pauselijke Romeinse rijk uiteen. Dit wordt in vers 3 beschreven als een dodelijke wond. Maar de Bijbel zegt dat deze dodelijke wond zou genezen. Het beest lijkt te sterven, maar herwint zijn kracht. Is dit gebeurd met het pauselijke rooms-katholieke systeem? Tegenwoordig kijkt de wereld naar de paus als zijn enige hoop op vrede en eenheid. Paus Franciscus heeft zijn gretigheid uitgesproken om protestanten terug te verenigen in de katholieke kerk. De eerlijke waarnemer zou moeten concluderen dat de dodelijke wond hersteld is. Nu we de onmiskenbare identiteit van het beest kennen, blijft de vraag: wat is zijn merkteken? The Catholic Record of London maakt het duidelijk door te stellen: „Zondag is ons teken van autoriteit . . . de kerk staat boven de Bijbel, en deze overdracht van de sabbatsviering is het bewijs van dat feit.” Het merkteken van het beest is de handhaving van de dag van aanbidding van het pausdom – zondag. Satan gaf dit beest zijn kracht en gebruikt het om tegen Gods zegel te werken, wat Zijn dag is – de zevende dag Sabbat. De kwestie gaat over aanbidding. Kiezen we Gods dag of een dag die de mens heeft geëerd? En zou het kunnen dat deze dag van aanbidding nog een keer afgedwongen wordt door een andere wereldmacht? U zult misschien verbaasd zijn over de connectie tussen de Verenigde Staten van Amerika en dit tweede beest in Openbaring 13! Ten slotte dwingt God onze aanbidding of gehoorzaamheid niet af. In liefde heeft Hij ons deze waarschuwingen gestuurd zodat we het merkteken van het beest kunnen vermijden. Vandaag kunnen we de waarheid accepteren en voor Jezus staan! Heeft u vragen? Heeft u gebed nodig? Bezoek ons dan gerust op awr.org/bible.
MB01TOLBQJJI1RL

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *