Bijbelse Profetieën Onthuld – Aflevering 1: De voorspelling

Mocht de Nederlandse ondertiteling niet direct bij de video komen te staan kunt u via het tandwiel en dan naar ondertiteling te gaan Nederlands/Dutch kiezen.
Vervolgens komt de ondertiteling erbij te staan.

Hebben de turbulente omstandigheden van deze wereld je ooit doen afvragen wat de toekomst in petto heeft? Gelukkig heeft God ons niet in het duister laten tasten. God heeft het gordijn van de spirituele wereld opzij getrokken en onthuld hoe een onzichtbare, intense strijd tussen God en Satan de geschiedenis en het verloop van de tijd heeft gevormd. Maar wat was het precies dat de aanleiding was voor deze oorlog tussen goed en kwaad in de eerste plaats? Is God de veroorzaker van het kwaad? Nee helemaal niet! In feite werd Satan oorspronkelijk perfect geschapen door God, zonder zonde. Maar dit eens onschuldige wezen begon naar Gods positie te verlangen (Jesaja 14: 12-14). Satan overtuigde toen een derde van de engelen om tegen Gods gezag in opstand te komen, waardoor God geen andere keus had dan hun beslissing te erkennen. Deze nu kwaadaardige engelen werden uit de hemel geworpen, naar de aarde. Maar een verandering van locatie leidde niet tot een wijziging van de plannen. Satan bleef chaos brengen aan Gods anders gelukkige schepselen. Hij verleidde Adam en Eva om te zondigen en ongehoorzaam te zijn aan Gods duidelijke bevel, dat een sluisdeur van ellende en wee op deze planeet ontketende. Hun beslissing om God ongehoorzaam te zijn, veroorzaakte een onmiddellijke verandering in de menselijke natuur. De mensheid werd egoïstisch, egocentrisch en ongehoorzaam. Zonder Gods speciale tussenkomst zouden we allemaal hopeloos in deze toestand opgesloten blijven. Maar er is hoop. In Genesis 3:15 beloofde God zijn volgelingen in staat te stellen de zonde te weerstaan en gehoorzaam te worden aan Gods wetten. God beloofde ook om Satan te verslaan en de heerschappij van de planeet terug te winnen. In het boek Daniël in de Bijbel gaat God verder en troost Hij Zijn volk door te laten zien dat hoewel Satan wereldse tirannieke rijken beïnvloedt om schade aan te richten en tegen Gods doeleinden in te werken, hun opkomst en hun heerschappij op zijn best van voorbijgaande aard zijn. Op een dag zal God een einde maken aan de onderdrukkende rijken van de aarde en Zijn eigen koninkrijk op deze planeet vestigen. In een oude profetie die ongeveer 600 jaar voor Christus werd gegeven, te beginnen met het Babylonische rijk, schetste God de opkomst en ondergang van machtige wereldrijken (Daniël 2). God voorspelde dat het weelderige koninkrijk Babylon ten prooi zou vallen aan de macht van Medo-Perzië. Daarna zou het rijk van Griekenland volgen, en daarna het Romeinse rijk. God voorspelde toen opmerkelijk dat het Romeinse Rijk in verdeeldheid zou uiteenvallen. De geschiedenis heeft deze voorspellingen tot op de letter bevestigd! Maar er ligt nog een grote macht op het toneel, en we leven in een tijd net voor de vervulling ervan. Voordat God Zijn eeuwige koninkrijk op aarde vestigt, voorspelde de Bijbel dat een tijdelijke, wereldwijde confederatie van naties zich zal verenigen in een politieke en religieuze unie. Onder deze confederatie zal Satan deze naties gebruiken om Gods trouwe volgelingen te vervolgen (Openbaring 17). Maar gelukkig zal God dit niet eeuwig laten duren! De Bijbel voorspelde dat God Zijn volk zal redden en deze onderdrukkende koninkrijken zal vervangen door die van Hem. De Bijbel heeft altijd gelijk gehad, de vraag is: kiest u ervoor om voor het juiste koninkrijk te kiezen?

MB013NA1JI9SGYC

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *