Artikelen door Admin

Volle maan

Waar zal het stukje over gaan? dacht ik, toen ik de maandelijkse uitnodiging wilde sturen voor de Sabbatopening bij ons thuis. Heer wilt U mij leiden. Ik sloeg de Bijbel open om wat te bladeren, inspiratie op te doen en zag een bijzondere tekst: Hooglied 6 : 10. (HSV) Normaal zou ik doorbladeren, omdat andere gedeelten in […]

GODS GROOTHEID

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt en het mensenkind, dat U naar hem omziet?  Psalm 8: 4 en 5  (HSV)     Vanmiddag hield ik een piepklein kikkertje vast. Zo […]

Kunnen we onze aarde nog redden?

Vele klimaatdeskundigen luiden de noodklok. Volgens hen zijn drastische maatregelen noodzakelijk om onze aarde nog langer leefbaar te houden. We zien extreme droogte, overstromingen, geweld etc. toenemen. Microplastics bedreigen onze gezondheid. Kortom we zijn in crisis. We zijn het erover eens dat de oorzaak van de problemen ligt in ons menselijk kortzichtig handelen. Hebben we […]

Schaduw

Als je in het licht van de Bijbel aan schaduw denkt; wat is je eerste associatie? ‘De schaduw des doods’?‘ Als een schaduw zijn onze dagen op aarde’? Uren, dagen maanden jaren vlieden als een schaduw heen…. Óf misschien zoals de schrijvers van de Psalmen getuigen:  Je mogen verbergen onder de schaduw van Zijn vleugels, […]

Ik bid voor je!

Ik bid voor je!  Misschien heb je dat pas nog gezegd tegen een broeder of zuster uit de gemeente. Iemand die net zijn of haar hart bij u, bij jou had uitgestort. Hij of zij zat er even doorheen. Problemen waar jij als mens niet veel aan kunt doen, behalve oprecht  luisteren, er zíjn. Als […]

Trouw

Psalm 136 herhaalt na elke zin hoe groot Gods trouw is: eeuwig! (NBV) Trouw. Een woord met een ethische lading. Een ander woord voor loyaliteit, morele verbondenheid vasthoudendheid. Het zich houdenaan een verbintenis, band, of verplichting. (bron: wikipedia) Ik werk met mensen die beschadigd zijn. Diep teleurgesteld in anderen. Hun vertrouwen is vaak al in […]

Onbuigzaam

Onbuigzaam Halsstarrig, koppig, niet meegevend, niet soepel, onverzettelijk, volgens internet.  Zó ziet dit beeld, de droom van Nebukadnezar uit Daniel 2, eruit. De hele houding dwingt respect af. Terwijl het volk zich op bevel van de koning voor dit beeld in goud moest buigen (Dan. 3), bleven drie mannen rechtovereind staan. Onbuigzaam, terwijl de dansende […]

Eeuwig leven en eeuwige dood

Eeuwig leven en eeuwige dood. Het begrip van een eeuwig brandende hel is nauw verbonden met de doctrines van de leer uit Rome.  We gaan naar de hel of naar de hemel na ons sterven. Dit houdt de leer in dat de mens een onsterfelijke heeft. In de Bijbel vinden we geen ondersteuning van deze […]

Is er hoop na de dood?

Is er hoop na de dood? De vroegtijdige dood van Michael Jackson op 25 juni 2009 schokte de wereld. Tijdens de uitvaartdienst op 7 juli in het Staples Center in Los Angeles probeerde actrice Brooke Shields moedig de rouwende fans van de King of Pop te troosten. Ze sprak hen in tranen toe: “Laten we […]

Het Droombeeld.

Het droombeeld. Wat stelt dit beeld voorstelt? De geschiedenis van dit beeld kan je terugvinden in Daniël 2 van de Bijbel. Het gaat om een belangrijke boodschap vanuit het verleden naar heden en de toekomst. Het geeft ook jouw toekomst weer! De Bijbel geeft betrouwbaar beeld van verloop weer van onze wereldgeschiedenis en biedt ieder […]